Languages

Ana Trbović

Prof. dr Ana S. Trbović je redovna profesorka Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), gde predaje Strategijski menadžment, Preduzetništvo, Poslovno pregovaranje i Upravlјanje javnim sektorom. Partnerka je u konsultantskoj kući EBA (EuroBalkan Advisors), jedna od osnivačica Centra za nauku i inovacije “Tačka preseka” (Intersection) i konsultantkinja međunarodnih organizacija za ekonomske reforme, investicije, reformu javnog sektora i razvoj konkurentnosti. Dekanka FEFA od 2012. do 2015. godine. Prethodno radila u Vladi Srbije, kao pomoćnica ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom zadužena za koordinaciju procesa pristupanja EU (2002-2004), izradu strategije i mera podsticanja ulaganja (2004-2006), a kasnije kao posebna savetnica ministra privrede zadužena za izradu mera razvoja preduzetništva i konkurentnosti, uklјučujući regulatornu reformu i razvoj preduzetnog kapitala (2013-14). Od 2007. do 2010. godine radila je kao direktorka za unapređenje poslovne klime i radne snage Projekta USAID za unapređenje konkurentnosti Srbije koji je sprovodila konsultantska kuća BoozAllenHamilton.
 
Doktorirala je na Flečer školi prava i diplomatije. Magistar je prava i diplomatije (Flečer škola, Tafts i Harvard) i magistar javne uprave (Kenedi škola, Harvard, Boston, SAD). Usavršavala se u oblasti evropskih politika i integracija i na Institut d’Etudes Politiques u Francuskoj. Završila je tri fakulteta – ekonomiju, međunarodne odnose i francusku književnost. Govori više stranih jezika. Autorka je knjiga “Pravna geografija raspada Jugoslavije” (Oksford, 2008), “Javna uprava i evropske integracije Srbije” (FEFA, Zavod za udžbenike, 2010), urednica zbornika “Inovacije i preduzetništvo”, “Efekti integracija Srbije u EU” i “Reforme: politička volјa i administrativni kapacitet”, kao i autorka više naučnih radova. Članica je predsedništva Saveza ekonomista Srbije, predsednica Saveta NALED, predsednica upravnog odbora Beogradske filharmonije, članica savetodavnog odbora Etnomreže, članica Ženske vlade i dr.