Languages

Ана Трбовић

Проф. др Ана С. Трбовић је редовна професорка Факултета за економију, финансије и администрацију (ФЕФА), где предаје Стратегијски менаџмент, Предузетништво, Пословно преговарање и Управљање јавним сектором. Партнерка је у консултантској кући ЕБА (EuroBalkan Advisors), једна од оснивачица Центра за науку и иновације „Тачка пресека“ (Intersection) и консултанткиња међународних организација за економске реформе, инвестиције, реформу јавног сектора и развој конкурентности. Деканка ФЕФА од 2012. до 2015. године. Претходно радила у Влади Србије, као помоћница министра за економске односе са иностранством задужена за координацију процеса приступања ЕУ (2002-2004), израду стратегије и мера подстицања улагања (2004-2006), а касније као посебна саветница министра привреде задужена за израду мера развоја предузетништва и конкурентности, укључујући регулаторну реформу и развој предузетног капитала (2013-14). Од 2007. до 2010. године радила је као директорка за унапређење пословне климе и радне снаге Пројекта USAID за унапређење конкурентности Србије који је спроводила консултантска кућа BoozAllenHamilton.
 
Докторирала је на Флечер школи права и дипломатије. Магистар је права и дипломатије (Флечер школа, Тафтс и Харвард) и магистар јавне управе (Кенеди школа, Харвард, Бостон, САД). Усавршавала се у области европских политика и интеграција и на Institut d’Etudes Politiques у Француској. Завршила је три факултета – економију, међународне односе и француску књижевност. Говори више страних језика. Ауторка је књига “Правна географија распада Југославије” (Оксфорд, 2008), “Јавна управа и европске интеграције Србије” (ФЕФА, Завод за уџбенике, 2010), уредница зборника „Иновације и предузетништво“, „Ефекти интеграција Србије у ЕУ“ и „Реформе: политичка воља и административни капацитет“, као и ауторка више научних радова. Чланица је председништва Савеза економиста Србије, председница Савета НАЛЕД, председница управног одбора Београдске филхармоније, чланица саветодавног одбора Етномреже, чланица Женске владе и др.