26/01/17

Ivan Tasovac je na sednici Vlade Republike Srbije imenovan za direktora Beogradske filharmonije, i tako ponovo došao na čelo ove institucije čiji je prvi čovek bio od 2001. do 2013. godine.
 
Posle sprovedenog konkursa u novembru 2016. godine, Upravni odbor Beogradske filharmonije predložio je Ministarstvu kulture i informisanja da za direktora Filharmonije bude izabran Ivan Tasovac.
 
U skladu sa kriterijumima za izbor direktora Beogradske filharmonije, a posebno na osnovu predloženog programa rada, poznavanja poslovanja muzičkih ustanova, rukovodećeg iskustva u ustanovama kulture, utiska na intervjuu kao i mišlјenja zaposlenih o predloženim programima rada kandidata, Upravni odbor je jednoglasno doneo odluku da predlaže Ivana Tasovca za direktora Beogradske filharmonije.
 
Odluka Vlade Republike Srbije u apsolutnom je skladu sa mišlјenjem zaposlenih u Beogradskoj filharmoniji, koje je i Upravni odbor ozbilјno uvažio imajući u vidu da je Beogradska filharmonija zajednica, a odnos direktora i zaposlenih posebno značajan za uspeh ove ustanove.
 
Za vreme Tasovčevog mandata, Filharmonija se pozicionirala kao najbolјi orkestar u regionu i ansambl koji predstavlјa osveženje na međunarodnoj koncertnoj sceni. Uspeo je da od Beogradske filharmonije napravi najuspešniju instituciju kulture u Srbiji, svojim zalaganjem za bolјi tretman talentovanih lјudi koji je čine, kao i originalnim načinima promocije. Za to vreme znatno je unapređena i institucionalna regionalna saradnja kroz originalne i jedinstvene koncepte koji kroz muziku promovišu etničke i verske različitosti (ciklus Nove godine), i regionalna saradnja tri nacionalne filharmonije Srbije, Hrvatske i Slovenije (projekat Pika-Točka-Tačka). Pokretač je Fondacije Beogradske filharmonije Zubin Mehta 2004, koja se smatra začetnikom i glavnim promoterom modela finansiranja kulture kroz saradnju privatnog i državnog sektora u Srbiji.
 
Vlada Republike Srbije razrešila je Tasovca dužnosti direktora Beogradske filharmonije 19. septembra 2013. godine, zbog njegovog izbora za ministra kulture i informisanja, 2. septembra. Na ovoj funkciji bio je do 11. avgusta 2016. godine. Vršilac dužnosti direktora Beogradske Filharmonije u ovom periodu bio je Darko Krstić.