Languages

Улагање у будућност

Будући да је један од наших најважнијих циљева неговање нове концертне публике, мотивисани одличним одјеком у јавности који имају програми за млађе генерације, посветили смо се стратешком осмишљавању и реализацији програма за децу и младе. Едукативни програми намењени су деци од најранијег предшколског узраста, до студентске популације.

Наша мисија је да што већи број деце добије прилику да уђе у концертну дворану и чује и види оркестар, као и да мотивишемо младе да се упознају са Филхармонијом и класичном музиком. Зато смо редовну концертну сезону обогатили и циклусима концерата за децу.

Организовани долазак деце различитих узраста на пробе и концерте, такође је део овог стратешког плана. У зависности од циљева посете и узраста деце, они се упознају са институцијом, зградом, начином рада оркестра, елементарним музичким појмовима, или основама менаџмента у култури.

У том циљу негујемо и успешну праксу посета мањих састава Филхармоније вртићима и школама, где се остварује непосредан контакт деце са музичарима и инструментима, а све у окружењу блиском детету.

Континуирано настојимо да унапредимо овај сегмент рада  који сматрамо једним од најзначајнијих циљева наше институције, са највећом друштвеном вредношћу.