Languages

Nemački nacionalni program Dirigentski forum, je majstorski kurs namenjen profesionalnim dirigentima mlađe generacije. U cilјu njihove pripreme za buduće vodeće pozicije na nemačkoj i internacionalnoj muzičkoj sceni, u okviru ovog programa organizuju se majstorski kursevi, asistentski angažmani i sponzorisani koncerti za stipendiste programa. Ideja foruma je da se širom Nemačke ostvari kontinuirani dijalog između mladih generacija dirigenata i velikana ovog posla.

U realizaciji programa, Dirigentski forum sarađuje sa sve većim brojem renomiranih dirigenata, orkestara i ansambala muzičkih pozorišta, muzičkih akademija i javnih radiodifuznih servisa. Danas su više od stotinu nemačkih orkestara partneri Dirigentskog foruma. Saradnja sa međunarodnim partnerima upotpunjuje njegov opširni program, pa tako poslednjih godina Dirigentski forum sarađuje sa teatrom Vanemuine iz Tartua (Estonija), Filharmonijom iz Strazbura (Francuska), Izraelskim kamernim orkestrom (Izrael) i drugim partnerima. Mnogi nekadašnji stipendisti Dirigentskog foruma sada zauzimaju istaknute pozicije na nemačkoj i međunarodnoj muzičkoj sceni. Među njima je i Gabrijel Felc, šef-dirigent Beogradske filharmonije i glavni muzički direktor Dortmundske filharmonije i Opere u Dortmundu.

Stipendisti mogu da računaju na opširan program rada sa profesionalnim orkestrima. Glavni fokus je na uvežbavanju i izvođenju operske i simfonijske muzike. Pored toga, program podrazumeva i saradnju sa ansamblima specijalizovanim za ranu i savremenu muziku.

Od 2017. godine, u ovaj značajni projekat se po prvi put uklјučuje i Beogradska filharmonija. Dirigentski forum će biti održan u Beogradu, od 17. do 21. juna 2018. godine, na kom će učestvovati kandidat iz Srbije, izabran na audiciji. Domaći kandidat, zajedno sa inostranim kandidatima imaće priliku da u okviru Dirigentskog foruma sarađuje sa mentorom Gabrijelom Felcom, šefom dirigentom Beogradske filharmonije.

 

  • Sledeći koncert