Languages

Olivera Sekulić‐Barac

Posle studija dirigovanja na FMU u Beogradu, u klasi Bilјane Radovanović i Bojana Suđića, Olivera SekulićBarac (1979) nastavlјa školovanje u Cirihu, na Ciriškoj visokoj školi umetnosti, gde pohađa studije orkestarskog dirigovanja u klasi Johanesa Šleflija i uspešno završava postdiplomske studije. Na njeno profesionalno sazrevanje uticala je i saradnja sa dirigentima kao što su Peter Etvoš, Ralf Vaikert, Krk Trevor, Norbert Baksa, Mark Kisoci, Marijuš Smolij i Franko Trinka.

Godine 2008. pobeđuje na Takmičenju mladih dirigenata Bernskog kamernog orkestra.

Kao gost dirigent poslednjih nekoliko godina nastupa sa Jugozapadnom nemačkom filharmonijom iz Konstanca, Simfonijskim orkestrom RTS‐a, Bernskim kamernim orkestrom, Janaček filharmonijom, Ostrava, Kamernim orkestrom Berg, Prag, Simfonijskim orkestrom Teplice, Simfonijskim orkestrom Karlovi Vari, Simfoničarima Vintertura, Ansamblom za novu muziku Ansambl Bosvil iz Švajcarske i Ansamblom za novu muziku Tzara, Švajcarska. Umetnički je vođa i dirigent Simfonijskog orkestra Orchestergesellschaft Zürich iz Ciriha, Kamernog orkestra Švercenbah i Omladinskog kamernog orkestra Istočne Švajcarske.

Od 2008. do 2015. godine radila je kao asistent u Ansamblu za novu muziku Ansambl Bosvil, gde je imala priliku da sarađuje sa renomiranim dirigentima i kompozitorima.

Kao horski dirigent aktivna je od svoje šesnaeste godine. U Cirihu je 2011. godine osnovala projektni hor Heruvim sa cilјem da švajcarskoj publici približi istočnoevropsku horsku muziku.

Sa ansamblima koje je vodila održavala je koncerte u Italiji, Nemačkoj, Engleskoj, Češkoj, Bugarskoj, Švajcarskoj, Lihtenštajnu i Srbiji.