Languages

Štefan Dor

Štefan Dor je stekao muzičko obrazovanje u Esenu i Kelnu, a profesionalnu karijeru je započeo sa 19 godina kao prva horna orkestra Frankfurtske opere. Isti posao je radio i u Bajrojtskom festivalskom orkestru, Filharmoniji iz Nice i Nemačkom simfonijskom orkestru iz Berlina. Štefan nastupa kao prvi hornista Berlinske filharmonije od 1993. godine.
 
Kao solista, Štefan Dor je sarađivao sa mnogim proslavlјenim dirigentima, kao što su Danijel Barenbojm, Bernhard Hajtink, Kristijan Tileman, Ingo Mecmaher, Danijel Harding i Klaudio Abado. Kao traženi kamerni muzičar ostvario je nastupe sa svojim kolegama iz Berlinske filharmonije u sklopu različitih ansambala, ali i sa partnerima poput Mauricija Polinija, Larsa Vogta, Kolјe Blahera i Ijana Bostridža. Takođe, član je Okteta Berlinske filharmonije i ansambla Beč-Berlin. Štefan Dor redovno učestvuje na međunarodnim festivalima kamerne muzike i dobija pozive da drži majstorske kurseve širom sveta.
 
Pored repertoara za solo hornu iz perioda klasicizma i romantizma, kao što su koncerti za hornu Mocarta, Hajdna i Štrausa, interesovanja Štefana Dora obuhvataju i dela savremenih kompozitora, poput Herberta Vilija, Johanesa Valmana i Tošija Hosokave, koji su mu posvetili nekoliko kompozicija.