Languages

Natalija Mladenović

Počela je da uči klavir sa pet godina u Samari (Rusija). Od svoje jedanaeste godine, pohađala je Centralnu srednju specijanu muzičku školu pri Konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi, gde su njeni profesori bili Vladimir Bunjin i Anatolij Rjabov. Sa sedamnaest godina je primlјena na Moskovski državni konzervatorijum “Čajkovski“, gde je studirala u klasi Larise Djedove, Irine Osipove i Jevgenija Malinjina. Diplomirala je 1996. godine sa odličnim uspehom i stekla zvanje magistra umetnosti. Dobitnik je nagrada na Međunarodnim takmičenjima „Petar Konjović“ u Beogradu i „Rubinštajn“ u Parizu.

 

Nastupala je širom nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, Nemačke, Švajcarske, Francuske, Bugarske, Danske, Crne Gore, Hrvatske… Kao solista nastupala je sa orkestrom Samarske filharmonije i orkestrom RTS-a, pod upravom Angela Šureva i Bojana Suđića. Učestvovala je u izvođenju opere „Zora D.“ i „Maratonci“ Isidore Žebelјan. Sarađivala je sa istaknutim čelistima, kao što su: Kiril Rodin, Stefan Popov, Ksenija Janković, Mineo Hajaši, Aleksandar Buzlov, Mark Kope i violinistima: Sretenom Krstićem, Matejom Marinkovićem, Jovanom Kolundžijom, Li Čuan Đinom, Draganom Lauford, Raul Garsija Marianom i Srđanom Grujićem. Bila je klavirski saradnik na Javnom času, koji je održao u Beogradu Miša Majski. Učestvovala je na festivalima: BEMUS, NOMUS, NIMUS, Međunarodnom Čelo festu, Međunarodnoj tribini kompozitora. Bila je angažovana kao oficijelni klavirski saradnik na takmičenju Muzičke omladine 2001, 2005, 2006, 2010 i 2014.godine. Zaposlena je kao viši umetnički saradnik na Katedri za gudačke instrumente Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.