Languages

Leneke Ruiten

Sopran Leneke Ruiten se u naj­kraće vreme razvila u jednu od najtraženijih pevačica svog dome­na i redovno nastupa na velikim svetskim scenama. Angažmani su je, između ostalog, odveli u Nacionalnu operu u Amsterdamu, u milansku Skalu, Dr­žavno pozorište u Štutgartu, Koncertgebau u Amsterdamu i Tonhale u Cirihu. Leneke Ruiten sarađuje sa dirigenti­ma, kao što su Kristof Ešenbah, Džon Eliot Gardiner, Mark Minkovski, Kristijan Tileman, Ivan Fišer i Martin Hazelbek kao i sa orkestrima, kao što su Bečka filharmo­nija, Monteverdi hor, Orkestar Mocarteum, Malerov ka­merni orkestar i Simfonijski orkestar Bavarske radi­o-televizije. Pored toga, ona neguje veliku lјubav prema repertoaru u žanru lida – solo-pesme. Održavala je, iz­među ostalog, solističke večeri lida u Koncertnoj dvorani u Amsterdamu, u Vigmor Holu u Londonu i Frankfurtskoj carskoj sali. Nјena diskografija obuhvata dela Mocarta, Bruknera, Baha, Bramsa i Orfa. Leneke Ruiten je studirala na Kralјevskom konzervatorijumu u Hagu i na Bavarskoj pozorišnoj akademiji u Minhenu. Osvojila je više nagrada na Internacionalnom takmičenju pevanja u Hertogenbošu.