Languages

Bernhard Fork

Bernhard Fork je počeo da uči violinu kada je imao pet godina. Po završetku studija 1986. godine, na Visokoj muzičkoj školi Hans Ajzler u Berlinu, u klasi Eberharta Felca, postao je član Berlinskog simfonijskog orkestra. Istovremeno se zainteresovao za istorijsku praksu muzičkog izvođenja i učio kod nekoliko vodećih autoriteta na ovom polјu, uklјučujući Nikolasa Arnonkura na Mocarteumu u Salcburgu.

 

Bernard Fork je član AKAMUS-a (Akademije za staru muziku) u Berlinu od nastanka tog ansambla 1982. godine. Nјegovo angažovanje kao jednog od koncertmajstora ansambla rezultat je intenzivnog rada na muzičkom izvođenju na istorijskim instrumentima i odigralo je klјučnu ulogu u postizanju uspeha Berlinskog ansambla istorijskih instrumenata. U okviru AKAMUS-a, Bernard Fork je redovno nastupao u evropskim muzičkim metropolama, a obišao je i Bliski istok, Japan, jugoistočnu Aziju, Australiju, i Severnu i Južnu Ameriku.

 

Nјegova profesionalna karijera violiniste razvijala se i kroz rad u Berlinskom ansamblu baroknih solista, čiji je član. Brojne CD produkcije i predstave u inostranstvu potvrđuju njegov umetnički autoritet, oličen i u njegovom radu na mestu profesora na Visokoj školi za muziku Hans Ajzler u Berlinu. Štaviše, kao moderni violinista 1995. godine osnovao je Manon kvartet Berlin, ansambl koji se posvetio muzici Druge bečke škole i bio deo Tenglvudovog programa rezidentnog kvarteta.

 

Godine 2007. postao je muzički direktor Festivalskog orkestra Hendl u Haleu i umetnički je direktor koncertne serije Hendl kod kuće. Godine 2010. vodio je festivalsku produkciju Hendlove opere Orlando, a 2012. festivalsku produkciju opere Alčina. Festivalski programi zabeleženi su i na brojnim CD i DVD snimcima.