07/09/22

Otvorene probe predstavljaju interaktivni pristup edukaciji za decu predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. U glavnim ulogama su muzičari Beogradske filharmonije, koji decu uvode u svet klasične muzike na zabavan i njima prilagođen način.

Radionice se sastoje od tri dela: uvodna prezentacija instrumenata, proba instrumenata i prisustvovanje redovnoj probi orkestra u trajanju od petnaest minuta tokom koje se deca upoznaju sa punim simfonijskim zvukom.

Prezentacija je prilagođena uzrastu dece, tako da se najmlađima pristupa prvenstveno kroz igru, dok se za školsku decu priprema program sa više edukativnih elemenata.

Termini u sezoni 2022/23:

05.10.2022.

07.12.2022.

11.01.2023. 

01.03.2023.   

19.04.2023.     

10.05.2023.      

Program počinje u 9:30 časova, a završava se u 10.15. Prijave za grupe od maksimum 30 dece primamo putem imejla filhademija@bgf.co.rs.