Languages

Tea Petrović Balint

Član od aprila 1994.
 

Posebno sam ponosna na svojih dvadeset godina u Filharmoniji i na profesiju koju smatram privilegijom.
 

Ja sam mama jednog anđela i ponosna na svoju malu porodicu.