Languages

Luka Kalezić, druga truba

Luka Kalezić je rođen 1997. godine u Beogradu.  Nakon završetka MŠ „Davorin Jenko“ u klasi profesora Zorana Radovanovića započeo studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profeosora Nenada Markovića i trenutno je na završnoj godini studija. 

Pored brojnih nastupa u priznatim umetničim institucijama u Beogradu i Novom Sadu, bio je na mestu prve trube u Rumunskom omladinskom orkestu i nastupao u Orkestru mladih  muzičara Evrope (European Spirit od Youth Orchestra)

Ostvario je dosta uspeha i zapaženih nastupa na takmičenjima uključujući i Laureat osvojen sa kamernim sastavom na Međunarodnom Bras takmičenju.

Član je Beogradske filharmonije od 2017. godine.