Languages

Jovan Savić, prva truba

Trubač Jovan Savić osnovno i srednje muzičko obrazovanje stiče u Muzičkoj školi Josip Slavenski (2002) u Beogradu, u klasi prof. Momira Petričevića. Potom diplomira na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi prof. Mladena Đorđevića. Usavršavao se na majstorskim kursevima kod eminentnih solista i pedagoga kao što su Erik Obije, Fridrih Rajnnhold, Urlih Ril, Mark Sšrelo, Luis Gonzales Marti, Jan Fr. Kristijansen.

Kao solista i kamerni muzičar nastupa sa orkestrima Beogradske filharmonije, ansamblom Binički, orkestrom Opere Narodnog pozorišta, Kraljevskim gudačima Sv. Đorđa, orkestrom Beogradski barok, ansamblom Zabuna i drugima. Kao orkestrarski muzičar sarađuje sa svim većim ansamblima u zemlji. Sa kolegama iz orkestra Beogradske filharmonije osniva limeni duvački kvintet BRASS SENSE 2008. godine.

Od 2008. do 2011. godine bio je stalni član simfonijskog orkestra RTS-a, a 2011. godine postaje stalni član Beogradske filharmonije.