Languages

Jovan Savić, prva truba

Član orkestra od 2011. godine.
 
Stekao je osnovno i srednje muzičko obrazovanje u muzičkoj školi “Josip Slavenski” u Beogradu. Potom je diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.