24/11/16

Koncertna serija „Za megalomane“ Beogradske filharmonije nastavlјa se u petak, 25. novembra, pod znalačkom rukom dirigenta Uroša Lajovica. Zajedno sa Filharmonijom Betovenov Trostruki koncert izvodi Bečki Brams trio, a klasičnom programu sa megalomanskim primesama pridružuju se Velika fuga istog autora i Hajdnova simfonija Čudak, jedino kompozitorovo šestostavačno simfonijsko delo.
 
Publika kojoj ni previše muzike nije dovolјno, imaće priliku da uživa u različitim varijantama megalomanije – u obradi tematskog materijala, uvećanom broju solista, kao i grandioznom broju stavova.
 
„Megalomanija je ideja vodilјa ovog koncerta ali u njenom najlepšem smislu – izabrana dela iz klasične literature prikazuju ono što je u njoj nestandardno. Međutim, koncentracija koja se traži od muzičara je najviše megalomanska, jer je muzika koju izvodimo, iako dopadlјiva i pristupačna, veoma zahtevna i traži kompletnu snagu orkestra“, rekao je Uroš Lajovic, nekadašnji šef-dirigent Beogradske filharmonije.
 
Bečki Brams trio koji čine tri jake ličnosti – Boris Kušnir (violina), Orfeo Mandoci (violončelo) i Jasminka Stančul (klavir), izvešće Trostruki koncert koji je Betoven napisao kao mlad, ali skoro potpuno gluv čovek. Iako je zbog toga postao veoma depresivan, ovo delo je rasterećeno od mračnih i melanholičnih epizoda. Idealno za Trio koji se ističe po „bečkom šarmu“ i besprekornom, veselom muziciranju.
 
Megalomaniju u klasicizmu zaokružuje Hajdnova muzika za pozorišni komad Čudak. Budući da je glavni lik zaboravan, odsutan muškarac, Hajdn je scensku muziku uobličio u pomalo haotičan i na veoma duhovit način neorganizovan šestostavačni ciklus. Šarm Filharmoničara, vođen temperamentnim Lajovcem, biće najviše vidlјiv u tonskim obrtima kao što su „zakasnelo štimovanje“ i sviranje „pogrešnih“ tonova koje dirigent „ispravlјa“.