Languages

Bojan Stanković

Koordinator za društvene mreže

 

Kontakt informacije:

 

bojan@bgf.rs

 

011 3285 910 (lok. 106)

 

U Filharmoniji od 2013.