Languages

Picture
Picture

3. FEB 2021. 19:00

Koncert kamerne muzike

Solisti:

Gudački kvartet Beogradske filharmonije, Vladan Lončar, prva violina, Jelena Dragnić, druga violina, Boris Brezovac, viola, Aleksandar Latković, violončelo.

Ognjen Popović, klarinet, Dušan Petrović, fagot, Nikola Ćirić, horna, Jelena Dragnić, violina, Boris Brezovac, viola, Aleksandar Latković, violončelo i Boban Stošić, kontrabas.

Sala Beogradske filharmonije

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture