13/09/21

Beogradska filharmonija objavljuje audiciju za sledeće pozicije: prva flauta i druga flauta.

Audicije će se održati 7. oktobra 2021. godine.

Prijave za konkurs mogu se dostavljati zaključno sa 1. oktobrom 2021.

 

 Više o prijavi za prvu flautu OVDE

 Više o prijavi za drugu flautu OVDE