Languages

Визија: Подстицање и неговање симфонијске музике и развој музичке културе у Београду и Србији.

Мисија: Побољшање финансијске ситуације Београдске филхармоније системом спонзора и донатора.

Када нека институција културе превазиђе оквире културне политике, њен производ обухвата шире вредности од саме културе и почиње да утиче на друштвене вредности, које нас обједињују и повезују.

Али како мерити те вредности? Аршини који важе у привреди или чак спорту нису примењиви на културу. У срединама које су изградиле свест о сопственим друштвеним вредностима, само друштво узима на себе обавезу да такве вредности негује. У таквим срединама се, чак и у овим кризним временима, градови такмиче који ће имати бољу концертну дворану и престижнији оркестар.

Данас у Србији није лако размишљати о овим темама и гледати у будућност без осећања бриге и страха. Али када имамо оркестар какав је Београдска филхармонија, не можемо а да се не запитамо какву будућност желимо тим људима. Они су достојан представник европске културе, а нашу земљу учинили су препознатљивом у регионалним и ширим оквирима. Уосталом, најбоље мерило ове тврдње је реакција публике током концерата. То показује колико је заправо Србија жедна правих друштвених вредности и промена.

Лествица коју сада морамо да прескочимо постављена је доста високо. Први циљ Фондације је да ову креативну енергију уклопи у један ефикасан пословни модел финансирања културе, а то подразумева улогу Фондације као интегратора приватног и државног партнерства, једине снаге која може да прати потенцијале овог оркестра. Наравно, реч је о финансијским средствима која су неопходна да се овако квалитетан орекстар одржи и даље напредује.

Али, успех не можемо мерити само у новцу, јер он није јединица за мерење друштвене вредности. Успех ћемо мерити по броју младих људи који сањају да свирају у оркестру Београдске филхармоније. Успех ће бити када људима у малим градовима у Србији, који немају прилику или могућност да дођу до Београда, донесемо деведесет минута врхунског концертног програма. Успех ће се мерити бројем младих људи на нашим концертима. Успех ће бити ако Београд буде препознат и као град клутуре, а не само забаве.

Наш успех је када музика коју изводимо пружи наду и веру у будућност.