Languages

Гудачки квартет Београдске филхармоније

Музичари Београдске филхармоније Јелена Драгнић, Владан Лончар, Борис Брезовац и Александар Латковић оснивају Гудачки квартет у оквиру овог оркестра 2011. године.

У своје најскорије успехе Квартет убраја концерте на сценама као што су Манарат Ал Садијат у оквиру фестивала Абу Даби Класикс, отварање концертне сезоне Камерна музика у пустињи у оази Лива, такође у Уједињеним Арапским Емиратима, два гостовања у Кини у концертној сали у Тјанђину, концерт у Културном центру Србије у Паризу и концерт у Културном центру у Измиру у Турској.

У јулу 2017. Квартет се представиo на Љубљана фестивалу, док је у претходном периоду наступио на Мокрањчевим данима у Неготину, на Фестивалу Еспресиво на Цетињу, Сарајевским вечерима музике, у Модерној галерији у Подгорици, отворио Сомборске музичке свечаности и фестивал Филипови дани у Нишу и обележио Дан града Бања Луке концертом у Народном позоришту Републике Српске. Осим ових наступа, концерт Квартета у београдском Студију 6 уживо је преносио РТС 3.

Током сезоне 2015/16. чланови Квартета били су ментори младим полазницима Зимске радионице гудачког квартета у Подгорици и Летњег кампа за камерну музику на Ивановим коритима на Ловћену.

У јуну 2015. објављен је први компакт диск Квартета са делима Бетовена и Брамса у издању Београдске филхармоније и уз учешће кларинетисте Огњена Поповића.

У сезони 2013/14. Квартет је са својим гостима извео пет програма камерне музике у сали Београдске филхармоније, у оквиру свог циклуса названог Quartet+1. Осим композиција за гудачки квартет, овај циклус обухватио је и квинтете са две виоле, са кларинетом, клавиром и гласом.

Квартет је у сезони 2012/13. остварио запажено извођење Концерта за гудачки квартет и оркестар Ервина Шулхофа на великој сцени Коларца, уз пратњу Београдске филхармоније и тадашњег шефа-диригента Мухаја Танга.

Остали наступи Квартета обухватили су отварање Класик феста у Панчеву, обележавање Дана Европе у организацији Канцеларије ЕУ у Србији, наступ у оквиру Конференције Креативна Европа у Културном центру Град, као и концерте широм Србије у оквиру хуманитарних и друштвено одговорних пројеката Београдске филхармоније.

Квартет се усавршавао код виолинисте Волфганга Редика (Бечки клависки трио) и виолисте Вилијама Колмана (Кус квартет).

Гудачки квартет Београдске филхармоније сарађује са уметницима као што су Јорг Винклер, Дарко Брлек, Огњен Поповић, Вељко Кленковски, Бранко Кабадаић, Јелена Драшкоци, Клауди Аримани, Светлана Јовановић, Атила Мокуш.

У процесу избора нових чланова оркестра, најважнији је принцип апсолутне објективности. То се постиже тако што се аудиције одвијају иза непровидног паравана и што идентитет музичара – кандидата није познат аудиционој комисији све до краја избора. Музичари на почетку извлаче број/шифру под којом наступају и тек када се заврши аудиција, открива се идентитет новог члана.

Аудициону комисију чине шеф-диригент, концертмајстори, вође деоница и чланови групе за коју кандидат конкурише. Сваки кандидат за једно радно место изводи исти програм, у две етапе, од којих је прва елиминациона – обавезни програм, дело по избору и оркестарске студије.

Одлука о пријему новог члана, доноси се после шест месеци пробног рада. Након тог периода, процењује се да ли се музичар уклапа у оркестар, његов начин рада и комуникација са колегама.

А ако позитивно одговоре на све високо постављене стандарде оркестра Београдске филхармоније, изабране музичаре који ће се придружити већ искусним члановима оркестра, сваког петка очекује нова провера, аудиција која траје непрестано током целе каријере – на сцени пред публиком у препуној сали.

БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА

11000 Београд,

Студентски трг бр. 11,

тел. 011/3282-977, 3285-901, 3285-902

отвара конкурс за попуну упражњених радних места у оркестру установе путем АУДИЦИЈЕ

 

Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 

  1. назив радног места: ЗАМЕНИК ВОЂЕ ГРУПЕ КОНТРАБАСА -1 извршилац

– Факултет музичке уметности – гудачки смер; 

Лице које је стекло високо образовање у складу са одговарајућим Правилником о врсти образовања:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
– најмање једна година радног искуства.

  1. назив радног места: ТУТИ ПРВЕ ВИОЛИНЕ – 1 извршилац
  2. назив радног места: ДРУГИ ТРОМБОН- 1 извршилац

– Факултет музичке уметности–гудачки смер односно дувачки смер за тромбон

Лице које је стекло високо образовање у складу са одговарајућим Правилником о врсти образовања:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Уз пријаву са кратком биографијом, кандидати су дужни да доставе:
– фотокопију дипломе или уверења о стручној спреми
– фотокопију радне књижице или други доказ о радном искуству за место под редним бројем 1

Пријаве за конкурс могу се достављати закључно са 16. мајом 2023.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: Београдска филхармонија, Студентски трг бр. 11, 11000 Београд, са назнаком „ЗА АУДИЦИЈУ“ или на имејл: audicija@bgf.co.rs.
Оркестарске студије могу се одмах преузети у нототеци установе.

Аудиције ће се одржати у сали Београдске филхармоније како следи:

ТУТИ ПРВЕ ВИОЛИНЕ у понедељак 22. маја 2023. у 15 часова
За кратку пробу са корепетитором може се користити сала установе 22.05.23. од 13 и 15 до 14 и 45 часова.

ЗАМЕНИК ВОЂЕ ГРУПЕ КОНТРАБАСА у среду 24. маја 2023. у 14 и 30 часова
За кратку пробу са корепетитором може се користити сала установе 24.05.23. од 13 и 15 до 14 и 15 часова.

ДРУГИ ТРОМБОН у четвртак 25. маја 2023. у 14 и 30 часова
За кратку пробу са корепетитором може се користити сала установе 25.05.23. од 13 и 15 до 14 и 15 часова.

Кандидати треба да дођу најкасније пола сата пре почетка аудиције ради извлачења бројева за редослед полагања.
Аудиција се свира иза паравана и имаће две етапе.
У првој етапи свираће се ставови и каденца задатих концерата, у другој оркестарске студије.
У другој етапи, на којој ће се свирати оркестарске студије, кандидати ће имати испитивача.

Радни однос се заснива на неодређено време, уз обавезан пробни рад од 6 месеци.

Кандидат који буде изабран дужан је да достави оригинале или оверене фотокопије: дипломе или уверења о стручној спреми и уверења о држављанству.
Уколико се ради о страном држављанину, изабрани кандидат треба да достави диплому и фотокопију важеће путне исправе, а заснивање радног односа условљено је прибављањем боравишне и радне дозволе.

ПРИЈАВЉЕНИ КАНДИДАТИ ДУЖНИ СУ ДА НАВЕДУ КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ТАЧНУ АДРЕСУ.

  • Следећи концерт