Languages

Ватра као елемент не подразумева само пламен, већ уопште, својство које свакој материји даје топлоту. Она је елемент који је највише утицао на развој цивилизације, а култ обожавања ватре одржао се у највећем броју култура до данашњег дана.