Languages

Земља као елемент представља својство по којем материја поседује супстанцу, заузима неки простор, има одређен степен чврстоће. Она је темељ за све друге материјалне феномене.

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture