Languages

Земља као елемент представља својство по којем материја поседује супстанцу, заузима неки простор, има одређен степен чврстоће. Она је темељ за све друге материјалне феномене.