Languages

Четири основна елемента која објашњавају структуру у природи, у различитој форми су присутна и међусобно се условљавају у свакој честици материје. Када се доведу у хармонију, настаје и пети елемент.

Овај филозофски концепт инспирисао је многе научнике који су му давали различите контексте кроз читаву историју човечанства.  Неретко је био и у фокусу уметника, а у сезони 2017/18 Београдске филхармоније дато му је још једно тумачење, кроз музичке идеје шефа диригента, Габријела Фелца.

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture