Languages

Четири основна елемента која објашњавају структуру у природи, у различитој форми су присутна и међусобно се условљавају у свакој честици материје. Када се доведу у хармонију, настаје и пети елемент.

Овај филозофски концепт инспирисао је многе научнике који су му давали различите контексте кроз читаву историју човечанства.  Неретко је био и у фокусу уметника, а у сезони 2017/18 Београдске филхармоније дато му је још једно тумачење, кроз музичке идеје шефа диригента, Габријела Фелца.