Languages

Вода је извор живота. Као елемент у природи има карактеристике покрета, флуидности, али и кохезије, односно, повезивања.