Languages

Циклус #betovendramakvin говори о композиторовој наклоности ка драмском жанру и повезаности његовог опуса са делима Шекспира, Гетеа и Шилера. Иако потпуно различитог стила изражавања, они су му били вечита инспирација, која се пренела и на касније генерације композитора.