Languages

Секретаријат

У оквиру Секретаријата Београдске филхармоније запослено је шест административних радника. Они брину о финансијама, правним питањима и кадровским и општим пословима. Невидљиви су публици на концертима, али представљају неопходну и врло важну карику у целокупном функционисању установе.
 
011 3285 910
 
Душица Ђорић, рачуноводство
finansijedusica@bgf.co.rs
 
Душко Јоновић, правник
dusan.j@bgf.co.rs
 
Драгана Спасић, пословни секретар
office@bgf.co.rs
 
Сања Пауновић, курир
 
Биљана Васић, телефониста