29/11/16

Управни одбор Београдске филхармоније је на седници одржаној 29. новембра, 2016. године, отворио пристигле пријаве на јавни конкурс за избор директора Београдске филхармоније, који је расписан 10. новембра, 2016. године.
 
Чланови Управног одбора констатовали су да су стигле две пријаве, од кандидата – академских музичара – Љубише Јовановића и Ивана Тасовца.  Увидом у приложену документацију чланови Управног одбора констатовали су да су кандидати поднели сва потребна документа, и да самим тим испуњавају формално правне услове конкурса. Кандидати имају одговарујућу школску спрему, године стажа на пословима из области културе и поднели су предлоге рада и развоја Београдске филхармоније за наредни период.
 
Ови предлози ће бити објављени на интернет адреси Београдске филхармоније www.bgf.rs/  без потписа како би запослени и шира јавност имала увид. Запослени ће имати прилике да се изјасне о предложеним програмима рада и развоја Установе.
 
У складу са Законом о култури и Статутом Београдске филхармоније, Управни одбор ће обавити разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставити ресорном министарству образложени предлог листе кандидата, с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записником о обављеном разговору.
 
Предложене програме рада и развоја Установе можете да погледате овде:
 
1. ПРОГРАМ БРОЈ 1
2. ПРОГРАМ БРОЈ 2