05/07/23

Последњи радни дан билтеранице Београдске филхармоније на Студентском тргу 11 биће у суботу 8. јула, а поново почиње са радом у понедељак 21. августа. Током периода летње паузе, радиће онлajн систем продаје карата.