04/07/22

Последњи радни дан билтеранице Београдске филхармоније на Студентском тргу 11 биће у петак 15. јула, а поново почиње са радом у понедељак 15. августа. Током периода летње паузе, радиће онлajн систем продаје карата.