Languages

 1. Конкурсна документација 5.2014. FLIGHTCASE
 2. Tender documentation for public procurement of professional cases (flight cases and hard cases)
 3. Конкурсна документација за ЈН9.2014. услуге осигурања
 4. Одлука о додели уговора за ЈН 5.2014
 5. Конкурсна документација за јавну набавку потрошног материјала и прибора за оркестар Београдске филхармоније, бр ЈН 11/2014
 6. Спецификација за потрошни материјал ЈН 11/2014
 7. Конкурсна документација за услуге ваздушног превоза за потребе Београдске филхармоније JН OП 12.2014
 8. Јавна набавка енглеског рога, јавна набавка мале вредности бр. 10/2014
 9. Јавна набавка хотелских услуга за гостујуће уметнике бр. 14/2014
 10. Јавна набавка услуга физичко-техничког обезбеђења бр. 15/2014
 11. Конкурсна документација за јавну набавку мв испорука добара. електричне енергије. 2.2015
 12. Позив за подношење понуда 2.2015
 13. Конкурсна документација за чишћење
 14. Позив за подношење понуда
 15. Измене и допуне конкурсне документације
 16. Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, набавка добара-електричне енергије, бр ЈН 2/2015
 17. Обавештење о изменама у процедури јавне набавке 03-2015 услуга штампе
 18. Позив за подношење понуде
 19. Конкурсна документација за услуге штампе
 20. Конкурсна документација за набавку потрошног материјала
 21. Спецификација за понуду ЈН 4 2015
 22. Позив за подношење понуда 6 2015
 23. Конкурсна документација за ЈНМВ 6 2015
 24. Конкурсна документација за набавку потрошног материјала 7 2015
 25. Позив за подношење понуда 7 2015
 26. Спецификација за понуду ЈН 7 2015
 27. Позив за подношење понуда 8 2015
 28. Конкурсна документација за авио превоз ЈН ОП 08 2015
 29. Позив за подношење понуда 9 2015
 30. Конкурсна документација 9 2015
 31. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, хотелске услуге 10 2015
 32. Конкурсна документација, ЈНМВ, хотелске услуге 10 2015
 33. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, хотелске услуге 10 2015
 34. Позив за подношење понуде, Услуге обезбеђења, 11 2015
 35. Конкурсна документација, Услуге обезбеђења, 11 2015
 36. Обавештење о закљученом уговору, Услуге обезбеђења, 11 2015