Languages

Фондацијом Београдске филхармоније руководи Управни одбор, у саставу:
 
 
Игор Јецл, председник
 
Милан Пајевић, члан
 
Добривоје-Дан Тана Танасијевић, члан
 
Јелисавета Карађорђевић, члан
 
Александар Латковић, члан