Languages

Стратешки партнери Фондације Београдске филхармоније су компаније које су препознале вредности за које се залаже Фондација и чија подршка значајно доприноси квалитету рада оркестра. Осим корпоративне филантропије којом су ове компаније мотивисане, оне су препознале и нови модел финансирања културних институција – удруживање приватног и државног сектора.

У претходном периоду добрим примером корпоративне одговорности и филантропије повеле су се следеће компаније које су биле стратешки партнери Фондације Београдске филхармоније: Хемофарм (2012-2013), Нафтна индустрија Србије а.д. (2010-2012), Дунав осигурање а.д.о. (2009-2010), Руднап група а.д. (2010), Инвеј а.д. (2011) и ДДОР Нови Сад а.д. (2007-2008).