Languages

#betovenvirtuoz 3

 • Trenutni Koncert
 • 2. FEB 2021. 19:00

  Koncert kamerne muzike

  3. FEB 2021. 19:00

  Koncert kamerne muzike

  4, 5. i 6. FEB 2021. 19:00

  Gabrijel Felc, dirigent

  9. FEB 2021. 19:00

  Koncert kamerne muzike

  10. FEB 2021. 19:00

  Koncert kamerne muzike

  11, 12. i 13. FEB 2021. 19:00

  Gabrijel Felc, dirigent

  11. i 12. MAR 2021. 19:00

  Kamerni koncert

  25. i 26. MAR 2021 19:00

  Kamerni koncert – aranžmani opera za duvače i kontrabas