Languages

Boris Bunjac, timpani

Član od 1992.
 
Posebno sam ponosan što mi muzika daje mogućnost da se izrazim i pokažem ko sam, bez potrebe da koristim dodatna moderna sredstva ulepšavanja sopstvene ličnosti.
 
Ja sam neko ko izjutra mirno osmotri svoj lik u ogledalu i ode spokojno u dan.